Despre producerea suplimentelor alimentare
Breast Actives

Producerea suplimentelor alimentare pentru creşterea sânilor se bazează pe calitate. Toate materiile prime folosite în produsele Breast Actives sunt testate calitativ în mod riguros înainte de a fi utilizate în crearea de suplimente alimentare sigure şi eficiente, bazate pe plante. Pe lângă selecţionarea celor mai buni furnizori şi a celor mai bune plante, toate materiile prime trec şi printr-o inspecţie internă înainte de a deveni suplimente.

Controlul calităţii Breast Actives

Întreg personalul de control al calităţii se obligă în scris să adere la protocoale explicite pe care le respectă în procesul de producţie. Toate materiile prime utilizate în suplimentele Breast Actives sunt testate pentru puritate înainte de a intra în procesul de fabricaţie. Procesul de control al calităţii este inegalabil – se bazează pe inginerii de control al calităţii care pot respinge în orice etapă din procesul producţiei un lot întreg de produse dacă nu respectă cerinţele riguroase ale companiei privind calitatea.

De asemenea, sunt întocmite rapoarte temeinice pe parcursul procesului de producţie, care sunt analizate de specialiştii de control al calităţii. Direcţia agricolă a Statelor Unite verifică întreţinerea şi curăţarea echipamentelor de producţie pentru a elimina pericolul de contaminare a produselor. Rapoartele pentru fiecare unitate de producţie – inclusiv rapoartele privind materiile prime ale unităţii respective – sunt păstrate încă doi ani după data expirării unităţii.

Buletinul de Analiză a Controlului Calităţii Produsului Breast Actives – Fiecare produs este însoţit de un buletin de analiză, care cuprinde informaţii legate de numărul de lot al ingredientelor utilizate, precum şi de compoziţia suplimentelor bazate pe plante şi metodele de producţie.

Materiile prime

Compania CGNP Inc. colaborează cu furnizori de seamă pentru obținerea ingredientelor care alcătuiesc suplimentele alimentare. Furnizorii oferă un Buletin de analiză pentru fiecare materie primă care urmează să fie inspectată de personalul intern specializat în garantarea calităţii, ceea ce înseamnă că fiecare ingredient utilizat este original şi pur.

Ambalarea produselor

Ambalarea produselor reprezintă o etapă importantă pentru păstrarea calităţii acestora, astfel încât compania CGNP Inc. controlează intens acest proces. Personalul intern specializat în garantarea calităţii este responsabil de ambalarea corectă a produselor şi de detectarea greşelilor de orice natură survenite în timpul procesului de tipărire a ambalajelor, prospectelor și etichetelor.

Numerele loturilor

Fiecare lot de materii prime este verificat din punctul de vedere al purității şi autenticității. Sistemul de numerotare a loturilor permite companiei să identifice orice materie şi orice comandă în oricare etapă din procesul de producţie. Directorul de producţie Breast Actives – Directorul de operaţiuni este responsabil cu inspectarea echipamentelor şi supravegherea procesului de ambalare pentru fiecare tip de suplimente alimentare.

Compania CGNP Inc. respectă cu stricteţe tehnicile de producţie a bunurilor conform reglementărilor Administraţiei Alimentelor şi Medicamentelor din SUA (FDA). Procesul de producţie poate fi oricând subiectul unor inspecţii programate sau inopinate din partea personalului de control al calităţii.

Amestecuri şi granule

Materiile prime sunt mai întâi inspectate, şi apoi prelucrate în parte, în funcţie de natura fiecăreia. Datorită recipientelor noastre special create, depozitarea materiilor granulate garantează obţinerea unor produse proaspete şi necontaminate.

Încapsulare şi comprimare

După testarea calităţii produsului granulat, acesta este încapsulat pentru o nouă testare. Elementul testat cu succes devine un element-mostră şi este comparat cu mostre provenind din loturi anterioare, pentru a se asigura păstrarea calităţii şi integrităţii produsului. Producţia în masă nu demarează până când nu sunt îndeplinite toate standardele companiei privind controlul calităţii. Produsele încapsulate sunt depozitate cu aceeaşi grijă şi atenţie ca şi în cazul materiilor prime.

Ambalare şi verificare

Produsele finite sunt verificate de către personalul de control al calităţii, care retrage din lot produsele defectuoase, precum capsulele sparte sau care nu respectă gramajul prestabilit. Produsele care corespund standardelor stricte ale companiei sunt ulterior depozitate în vrac sau în flacoane etichetate, destinate consumatorilor. Ambalajele produselor Breast Actives conţin sigilii inviolabile şi informaţii cerute de către FDA pentru protecţia consumatorilor.